wijkraad boshoven

WAAROM

Een belangrijk uitgangspunt van het veiligheidsbeleid van de gemeente Weert is burgerparticipatie.

Wijkbewoners kennen hun eigen buurt vaak het beste en hebben daarom een belangrijke rol in de veiligheid van Boshoven. Buurtpreventie Boshoven is opgezet in oktober 2015 met als hoofddoel om een actieve burger-bijdrage te leveren aan de veiligheid en het veiligheidsgevoel van inwoners van Boshoven. Hiervoor is afstemming gezocht met de wijkagent, wijkraad, afdeling veiligheid van de gemeente en met enkele buurtpreventieteams die toen al bestonden. Nog steeds hebben wij hier regelmatig overleg mee.

Ons motto is dan ook: “Samen sterk voor een veilig Boshoven!”

Buurtpreventie DDO (vergroot)
40BFADEL
[Buurtpreventie] [Waarom] [Wat] [Wie] [Samenwerking] [Aanmelden] [Reglement]

Contactgegevens Wijkraad Boshoven :                         Contactgegevens Buurtpreventie:

Postadres       Meierijstraat 2 6002 BA   Weert                                                                Mail adres:  bp@wijkraadboshoven.nl

Mail adres:      info@wijkraadboshoven.nl                                                                           Facebook   zoeken op  Buurtpreventie Boshoven

Tel: 0629516446   (Laatste donderdag van de maand)