wijkraad boshoven

Buurtpreventie Boshoven – deelnemersvoorwaarden en huisregels (WhatsApp-groepen)

Deelnemersvoorwaarden

  • Deelnemers hebben minimaal de leeftijd van 18 jaar;
  • Deelnemers wonen en/of werken in de wijk Boshoven;
  • Het zich niet houden aan de huisregels kan leiden tot verwijdering uit de groep. In alle gevallen waarin deze voorwaarden en regels niet voorzien, beslist de beheerder, eventueel in samenspraak met een wijkagent en de gemeente.

Huisregels

1. Alleen de volgende actuele berichten mogen in de WhatsApp-groep geplaatst worden:

  • Verdachte personen in de wijk (let op: niet iedere “onbekende” is meteen verdacht);
  • Diefstal of inbraak;
  • Beroving;
  • Verstoringen van openbare orde zoals vernielingen en openbare geweldpleging;
  • Vermiste personen zoals een kind of oudere. Vermissing van huisdieren valt hier niet onder, deze delen wij wel via onze Facebook-pagina;
  • Doorrijden na een aanrijding.
  • Misdaden die al gepleegd zijn, kunnen eventueel leiden tot een getuigenoproep in je groep. Hierbij zal gevaagd worden om informatie die nuttig kan zijn direct door te geven aan de politie.

Valt iets niet binnen bovenstaand lijstje, maar denk je daarvan toch dat het belangrijk is om te melden? Stuur dan eerst een privé-bericht aan een beheerder (zie ook punt 9).

NB Medische noodsituaties vallen niet onder onze buurtpreventie-app.

2. Pas altijd het S.A.A.R.-principe toe bij een melding in de WhatsApp-groep:

-Signaleren: een verdachte of andere situatie zoals onder punt 1 beschreven, wordt ontdekt.

-Alarmeren: waarschuw de politie door 112 te bellen. Zonder 112-melding geen WhatsApp-bericht!

-Appen: meld de situatie in de app-groep om je waarneming bekend te maken aan anderen. Vermeld daarin dat 112 al gebeld is, locatie, tijdstip, verdachte handeling, signalement, loop- of rijrichting enz. is/zijn en wat je zelf evt. gaat doen. Bewaar foto’s voor de politie en deel deze niet binnen de app-groep. Het versturen van foto’s van een verdachte is alleen toegestaan t.b.v. het verstrekken van een signalement, wanneer dit voor de melding noodzakelijk/van meerwaarde is. Kenmerken zoals geslacht, huidskleur, lengte, gezicht en opvallende details kunnen ook goed beschreven worden in tekst. Denk bij voertuigen aan de kleur, het merk, het type en het kenteken.

-Reageren: degene die de verdachte situatie ontdekt en de lezers van het bericht reageren eventueel op een manier waarop hij/zij zich het prettigst voelt/voelen. Dit kan bijv. door naar buiten te gaan en een praatje te maken met de persoon met de  bedoeling om de plannen van de verdachte persoon te verstoren. Omdat dit niet altijd zonder risico hoeft te zijn, is dit geen verplichting maar een mogelijkheid. Eigen veiligheid staat altijd voorop.  

3. Als andere deelnemers verdachten zien en bij nieuwe ontwikkelingen dan wordt dit op de app gezet. De melder geeft relevante nieuwe info die in de groep geplaatst wordt, door aan de politie.

4. Beheerders beoordelen bij het lezen van het bericht (of de berichten) of ze belangrijk zijn voor andere delen van de wijk en/of andere wijken en plaatsen ze daarna wel of niet in een andere groep.

5. Nadat de WhatsApp-actie afgelopen is, wordt in principe altijd een afloopbericht geplaatst door een van de beheerders, al dan niet na overleg met degene die het laatst contact heeft gehad met de politie. Er mogen geen reacties op het afloopbericht in de app geplaatst worden, tenzij het over nieuwe ontwikkelingen gaat die te maken hebben met de melding.

6. Burgernet-berichten die heel belangrijk zijn voor Boshoven, kunnen door een beheerder worden doorgezet in de app-groepen. Hoewel veel bewoners al aangesloten zullen zijn bij Burgernet, vinden wij het belangrijk om Burgernet-berichten zo goed mogelijk te ondersteunen vanuit ons buurtpreventienetwerk – ook als dat betekent dat een deel van de deelnemers het bericht via meerdere kanalen ontvangt.

7. Is er geen spoed maar schat je in dat melding bij de politie wel belangrijk is, bel dan  het politieservicenummer 0900-8844. Geef je melding a.j.b. ook door aan een van de beheerders in je WhatsApp-groep. Afhankelijk van de melding kan de beheerder in overleg alsnog besluiten om de melding door te zetten in de WhatsApp-groep en/of via een andere wijze te delen, bijv. op onze Facebookpagina of in een nieuwsbrief.

8. Let op het taalgebruik. Niet vloeken, schelden, discrimineren en dergelijke.

9. Speel geen eigen rechter en overtreedt geen regels/wetten. Dus ook geen mobiele telefoon vasthouden tijdens het besturen van een voertuig omdat je bijv. een verdachte situatie wil melden.

10. Heb je vragen aan een beheerder, stel deze dan in een privébericht maar nooit in de groep zelf. Je stuurt de beheerder een bericht door de groep waarin je geplaatst bent aan te tikken en een van de beheerders (onder “deelnemers”) aan te tikken. Vervolgens stuur je een bericht; de beheerder reageert zo spoedig mogelijk. 

 

40BFADEL
[Buurtpreventie] [Waarom] [Wat] [Wie] [Samenwerking] [Aanmelden] [Reglement]

Contactgegevens Wijkraad Boshoven :                         Contactgegevens Buurtpreventie:

Postadres       Meierijstraat 2 6002 BA   Weert                                                                Mail adres:  bp@wijkraadboshoven.nl

Mail adres:      info@wijkraadboshoven.nl                                                                           Facebook   zoeken op  Buurtpreventie Boshoven

Tel: 0629516446   (Laatste donderdag van de maand)