wijkraad boshoven
40BFADEL

EEN TEGEN EENZAAMHEID

Beste vereniging / stichting / organisatie,
Graag willen we samen met jullie aandacht vragen voor het thema eenzaamheid. Dit willen we in eerste
instantie doen tijdens de landelijke ‘week tegen eenzaamheid’ van 30 september / 7 oktober.

Wat is eenzaamheid?
‘Eenzaamheid is niet alleen zijn. Het is het gevoel hebben dat niemand om je geeft.’
Een gevoel van eenzaamheid is een persoonlijke ervaring. Je kunt het niet meten en is voor iedereen
anders. Mensen die eenzaam zijn beschrijven het als een continu ‘hongergevoel in je hart’. Het is een
verborgen probleem. Je ziet het niet aan iemand en er wordt weinig over gepraat.

Toch mogen we het, ook in Weert, hebben over een breed maatschappelijk probleem. In een enquÍte
(GGD-monitor) die in 2016 in Weert is gehouden geeft 43% van de volwassenen tussen 19 en 75 jaar aan
zich in meer of mindere mate eenzaam te voelen. Bij de 75+-ers gaat het om 56%.

Eenzaamheid brengt gezondheidsrisico’s met zich mee en kan leiden tot minder meedoen in de samenleving.
Mensen die zich erg eenzaam voelen, zijn minder gelukkig en hebben vaker een negatiever mens- en zelfbeeld.

Wat kunnen we doen?
Redenen genoeg dus om samen met diverse maatschappelijke (vrijwilligers)organisaties  de schouders
er onder te zetten en het tij te keren. Zo is in Weert een werkgroep gevormd  vanuit verschillende
maatschappelijke organisaties die als doel hebben aandacht te vragen voor eenzaamheid. En vanuit die
bewustwording organisaties en groepen te stimuleren tot actie. Zou het niet mooi zijn wanneer we ons
als gemeenschap tot doel stellen dat dit gevoel voorkomen wordt? Dat we naar elkaar omkijken? Het
oude begrip ‘noaberschap’ terug in ons systeem krijgen?

Meld een activiteit aan!
Hebben jullie een activiteit die past in de ‘Week tegen Eenzaamheid’ of willen jullie er speciaal
iets voor organiseren? Dat zou een mooi zijn!
Meld deze activiteit dan met een digitaal formulier aan via deze
link:  https://forms.gle/f3UpbwJNN5cKwLRG8 Graag voor 23 augustus a.s.
Heb je extra middelen nodig? Geef dit dan aan op het formulier of stuur een begroting mee.


Wat doet de werkgroep ‘een tegen eenzaamheid’ voor deze week?
Wij verzamelen alle activiteiten en maken daar een mooie agenda van. Deze agenda verspreiden wij
via al onze mediakanalen en wordt ook nog huis aan huis bezorgd binnen de gemeente Weert. Voor
jullie een mooie manier om onder een breed publiek onder de aandacht te komen.
Graag attenderen wij jullie nog op het gratis ‘Kom erbij-pakket’ dat jullie kunnen bestellen met
aankledingmaterialen zoals placemats, gesprekstarters, uitnodigingskaarten, vloerstickers en posters.
Bekijk het Kom erbij-pakket

Heb je nog vragen bel of mail met;

Gerard van der Hoeven G.vander.Hoeven@weert.nl /  (0495) 57 52 40 tot week 35
Rian Hunnekens r.hunnekens@puntwelzijn.nl / 06 46455648 vanaf week 35


Met vriendelijk groet,
Namens de werkgroep ‘ťťn tegen eenzaamheid’

Gerard van der Hoeven, Rian Hunnekens en Francien Clout

Communicatie wijkblad Boshoven

Huisartsen zien regelmatig patiŽnten die klachten hebben waar niet per se een medische oorzaak onder ligt. De klachten worden dan veroorzaakt door problemen in het leven van alledag, zoals ingrijpende gebeurtenissen, relatieproblemen, financiŽle zorgen, een zieke partner of eenzaamheid. Deze problemen kunnen voor lichamelijke klachten zorgen zoals vermoeidheid of hoofdpijn maar ook voor somberheid, stress of angstklachten. In deze gevallen is het meestal niet nodig om medicijnen te slikken of een verwijzing te krijgen naar psychologische zorg. Vaak kan iemand beter geholpen worden in het zogenoemde ‘sociale domein’. 

Huisartsenpraktijk Boshoven (dr. KŲthe) start daarom met een pilot samen met Punt Welzijn, het Algemeen Maatschappelijk Werk en de gemeente Weert. Wanneer patiŽnten zich melden bij de huisarts met klachten waar geen duidelijke medische oorzaak onder ligt, zal de huisarts samen met de patiŽnt volgens het gedachtegoed van Positieve Gezondheid, bekijken vanuit welke domeinen er ondersteuningsmogelijkheden zijn. De huisarts kijkt dan met een brede blik naar het verhaal van de patiŽnt en naar de verschillende levensdomeinen. Naast of in plaats van het ‘traditionele pilletje’, kan de huisarts in deze situaties verwijzen naar een sociaal werker van het Algemeen Maatschappelijk Werk of Punt Welzijn. Deze sociaal werkers zijn een aantal uren per week aanwezig in de praktijk waar zij gesprekken met patiŽnten kunnen voeren. Een sociaal werker heeft een goed beeld van de sociale kaart en kent de voorzieningen en initiatieven in de wijk of de gemeente. Afhankelijk van de vraag van de patiŽnt kan een sociaal werker bijvoorbeeld verwijzen naar een ontmoetingsplek, lotgenotencontact, schuldhulpverlening, groepscursussen, maatjesprojecten of mantelzorgondersteuning. Door de inzet van voorzieningen vanuit het sociaal domein hopen we het welzijn van patiŽnten te vergroten en het zorgverbruik te verminderen. Na ťťn jaar zullen de resultaten van de pilot geŽvalueerd worden.

 

2019-12-17 Nieuwsbrief
[Punt Welzijn]

Contactgegevens Wijkraad Boshoven :                         Contactgegevens Buurtpreventie:

Postadres       Meierijstraat 2 6002 BA   Weert                                                                Mail adres:  bp@wijkraadboshoven.nl

Mail adres:      info@wijkraadboshoven.nl                                                                           Facebook   zoeken op  Buurtpreventie Boshoven

Tel: 0629516446   (Laatste donderdag van de maand)