wijkraad boshoven

Stichting ontspanwater

40BFADEL

Misschien heeft u al ooit van ons gehoord. Misschien ook niet.

Wij zijn Stichting OntspanWater en wij hebben als doel om een (therapie)bad met een minimale water  temperatuur van 34C te realiseren en te exploiteren. Geheel aangepast voor mindervaliden mensen,  voor mensen met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking. Voor mensen met klachten aan het  bewegingsapparaat (spierpijnen, reuma, MS, chronische pijn, etc.), voor mensen met een 
mobiliteitsprobleem (rolstoel of ligorthese afhankelijk) of revalidatie. Tevens voor mensen met een hersenletsel of dementie. 

o Het bad heeft een minimale watertemperatuur van 34C.  
o Geheel toegankelijke voor mindervaliden personen . 
o Een openbaar bad voor ontspanning, therapie, verlichting en ontmoeting waar mensen middels 
afspraak gebruik kunnen maken van het bad. 
o Een rustieke sfeer, gemoedelijk en veel privacy  
o Een ontmoetingsruimte waar dagdeelarrangementen zullen worden aangeboden en activiteiten 
met als doel ontmoeting plaats kunnen vinden. 
o Een bad gemaakt voor meerdere doelgroepen, niet voor n doelgroep! 
o Een bad voor ontspanning, therapie, verlichting en ontmoeting 

Er zijn al veel stappen gezet ter verwezenlijking van dit doel. Stichting OntspanWater  heeft een locatie voor het bad gevonden: namelijk een ruimte aan de Kessenichstraat te Weert.

Als u meer over Stichting OntspanWater wilt weten, bent u bovendien van harte uitgenodigd om een  blik op onze website te werpen, www.ontspanwater.nl
 

[Ontspanwater]

Contactgegevens Wijkraad Boshoven :                         Contactgegevens Buurtpreventie:

Postadres       Meierijstraat 2 6002 BA   Weert                                                                Mail adres:  bp@wijkraadboshoven.nl

Mail adres:      info@wijkraadboshoven.nl                                                                           Facebook   zoeken op  Buurtpreventie Boshoven

Tel: 0629516446   (Laatste donderdag van de maand)