wijkraad boshoven

Gemeente Weert

40BFADEL

Melding Openbare Ruimte Gemeente Weert

Online klachten formulier

01_15_T

Boshoven in cijfers:

1. Buurt en wijkdata

2. Bevolking naar leeftijd en geslacht

3. Woningvoorraad naar kenmerken (BAG)

4. Banen & Vestigingen

informatie komt van de website gemeente Weert

Wateroverlast Boshoven 18 februari 2021

WATEOVERLAST BOSHOVEN

Werkzaamheden Keverberg, Aldenghoor en De Burcht

Maandag 22 februari jl. zijn we gestart met de realisatie van de aanvullende wateropslag aan de Azaleaweg. Dat wil zeggen dat de bestaande sloten zijn heringericht en de opvang van het hemelwater wordt gerealiseerd door middel van zogenaamde buffers. Aansluitend aan deze werkzaamheden gaan we de putten aanpassen of vervangen om een betere doorstroom van het hemelwater te kunnen realiseren. Deze werkzaamheden zien er als volgt uit:

Keverberg Aldenghoor
Donderdag 01 april’21 start bronnering*.
Vrijdag 09 april’21 start bronnering*.
Dinsdag 06 april’21 plaatsen overstortdrempels*.
Dinsdag 13 april’21 plaatsen overstortdrempels*.
Vrijdag 09 april’21 dicht straten.
Vrijdag 16 april’21 dicht straten.

De Burcht
Vrijdag 16 april’21 start bronnering*.
Dinsdag 20 april’21 plaatsen overstortdrempels*.
Vrijdag 23 april’21 dicht straten.

*Bronnering = het wegpompen van grondwater om een stuk grond droger te maken.
*Overstortdrempel = berging van teveel rioolwater.

Klik hier voor de gehele brief              

31-03-2021

Aan de bewoner(s) van dit adres.                                                               Ons kenmerk: Bewonersbrief Algemeen                                                  Datum: 18-02-2021                                                                    Contactpersoon: Ben Schols.                                                           Onderwerp: Wateroverlast Boshoven, Weert.                                      Mobiel telefoonnummer: 06-15681552.                                                     E-mail: info@benscholsconsultancy.nl

Geachte heer/ mevrouw, In uw wijk is in de afgelopen jaren veelvuldig sprake geweest van wateroverlast. Om de kans op wateroverlast in de toekomst te minimaliseren, laat de gemeente Weert werkzaamheden uitvoeren aan het rioolstelsel in o.a. uw straat. De firma Bloem Infra BV gaat deze werkzaamheden uitvoeren en wil de overlast voor u als bewoner zoveel als mogelijk beperken. Eind 2020 hebben wij u in een eerste brief op de hoogte gesteld van de te verwachten werkzaamheden en de gevolgen daarvan. In deze brief geven we daar een vervolg op. Werkzaamheden Azaleaweg en Boshoverweg/ Vrakkerstraat Maandag 22 februari starten we met de realisatie van de aanvullende wateropslag aan de Azaleaweg. Dat wil zeggen dat de bestaande sloten worden heringericht en de opvang van het hemelwater wordt gerealiseerd door middel van zogenaamde buffers. Aansluitend aan deze werkzaamheden gaan we de putten aanpassen of vervangen aan de Boshoverweg en Vrakkerstraat om een betere doorstroom van het hemelwater te kunnen realiseren.

Klik hier voor het downloaden van de PDF file

Verslag 7-6-2017 (Pict22)
Adobe logo
Adobe logo

Verslag vergadering van de commissie Ruimte op 20 september 2016

persbericht wateroverlast

Stadsgenoten 14

Stadsgenoten 15

[Gemeente Weert] [Bosseve Paol]

Contactgegevens Wijkraad Boshoven :                         Contactgegevens Buurtpreventie:

Postadres       Meierijstraat 2 6002 BA   Weert                                                                Mail adres:  bp@wijkraadboshoven.nl

Mail adres:      info@wijkraadboshoven.nl                                                                           Facebook   zoeken op  Buurtpreventie Boshoven

Tel: 0629516446   (Laatste donderdag van de maand)