wijkraad boshoven

Zorgzaam Weert

Zorgzaam Weert
40BFADEL
Mantelzorger (1)
Samenwerken Mantelzorg (2)
Zorgrobot Mantelzorger (3)
Poster zorgzaam

PDF Versie klik op het plaatje

[Zorgzaam weert]

Contactgegevens                                                           Openingstijden

Infocentrum het Bospunt                                                                                  Spreekuur van de wijkraad

Boshoverweg 57                                                                                                    Iedere donderdag van 17.00 tot 19.00 uur

6002 AM Weert                                                                                                     U bent dan van harte welkom om informatie te vragen

Tel: 0495-524333                                                                                                 of  klachten over groen en grijs aan ons door te geven

Deze site wordt bijgehouden door Wimago Photography