wijkraad boshoven

Vrakkerplein

40BFADEL

Eerste grote boom op het VrakkerPlein

Impressie plein

Het ontwerp van de geplande kiosk op het plein voor de kerk.

Informatie/inspraakavond grasveld de 'Witte school',

Enige tijd geleden heeft u aan kunnen geven 'Wat te doen met het grasveld voor de kerk'.

Na veel overleg van de werkgroep met diverse instanties  omtrent de mogelijkheden is de

kans nu groot dat we de bestemming van het veld zelf mogen invullen.

Misschien heeft u ook nog een idee en wilt u dat kenbaar maken, dan kan dat

op 14 december vanaf 19u30 in het Kwintet. We willen er die avond met u over van gedachten wisselen .

Aanmelden is gewenst, komt u  met meerderen of wilt u eventueel uw eigen zienswijze toelichten  geef

dat dan ook aan en stop het strookje vr 7 december in de bus van het Kwintet of bij een van de

werkgroepleden Gerrishof 2, Gerrishof 6 of Tobbersdijk 8.

U kunt ook een berichtje met deze gegevens naar e-mail:  vrakker.plein@gmail.com sturen.

U bent van harte welkom en de koffie staat klaar.

De werkgroep

Naam: .........................................................................

Ik kom alleen                Wij komen met:                personen

Ik wil mijn idee of zienswijze toelichten  

PDF Klik hier

Locatie "De Witte School"


Er is overleg tussen de locatie-commissie, de gemeente en de wijkraad. De Gemeente heeft te kennen gegeven er geen woningen te willen bouwen maar deze locatie in de structuurvisie 2025 op te nemen als groen hart van de wijk, waar ontmoeting centraal staat. Bij de volgende actualisatie van het bestemmingsplan wat is voorzien in 2018, zal de Gemeente hierover een beslissing nemen.
Eigenlijk is iedereen het er over eens dat er op het grasveld (driehoek Boshoverweg, Tobbersdijk en Gerrishof ) een ontmoetingsplek moet komen en 23 gezinnen hebben zich al spontaan aangemeld om mee te helpen met de eventuele realisatie. Zodra zaken meer gestalte krijgen zal in het Kwintet een bijeenkomst voor de bewoners georganiseerd worden. Op die avond zullen verdere details zoals de indeling van deze locatie gepresenteerd worden. Uw eventuele eigen zienswijze kunt u schriftelijk, eventueel later, indienen.  Andere mensen en  nieuwe bewoners die ook nog willen meehelpen kunnen zich nog aanmelden. 
Raadpleeg de site www.wijkraadboshoven.nl of spreek een van de locatie-commissieleden Huub Wiermans (521780), Niek Louwers (542227) of Piet Litjens (530108) aan voor meer informatie.

 

[Vrakkerplein]

Contactgegevens                                                           Openingstijden

Infocentrum het Bospunt                                                                                  Spreekuur van de wijkraad

Boshoverweg 57                                                                                                    Iedere donderdag van 17.00 tot 19.00 uur

6002 AM Weert                                                                                                     U bent dan van harte welkom om informatie te vragen

Tel: 0495-524333                                                                                                 of  klachten over groen en grijs aan ons door te geven

Deze site wordt bijgehouden door Wimago Photography