wijkraad boshoven

Home

De wijk Boshoven is met ruim 8.000 inwoners de grootste wijk van Weert. Tot de wijkraad behoren ook Hushoven en Laarveld. De wijkraad heeft sinds 20 jaar een informatiepunt gecreŽerd in het Kwintet, genaamd het Bospunt. Op dit moment is er een lid van de wijkraad die wekelijks spreekuur houdt voor bewoners uit de wijk. Dit spreekuur vindt plaats op donderdag van 17.00 tot 19.00 uur.

Er is een nieuwe update omtrent het onderzoek wateroverlast.

Klik hier om naar de update te gaan.


Hallo allemaal,

Als nieuwe opbouwwerker binnen Punt Welzijn in Weert wil ik me graag aan jullie voorstellen!   Mijn naam is Jordy Jennen, ben 30 jaar oud en woon samen met mijn vriendin Inge in Geleen. Ik vind het belangrijk dat zoveel mogelijk bewoners aansluiting kunnen vinden bij elkaar, bij organisaties binnen of buiten de buurt en bij (lokale) overheden. Deze wijze van in verbinding staan met elkaar vind ik optimaal voor buurtbewoners om mee te kunnen doen in de buurt en om invloed te kunnen uitoefenen op de directe leefomgeving. Vraaggericht werken waar het kan en aanbodgericht werken waar het moet vind ik een belangrijke balans om in mijn werk mee te nemen. Waar mijn hart van gaat branden is het versterken van het teamgevoel, het ‘wij’ en ‘samen’, met daarin respect en ruimte om een individu te zijn zodat mensen hiervan kunnen genieten. Uiteraard zullen interesses, belangen, opvattingen en ideeŽn overlappen en soms botsen, maar dit maakt het werk voor mij spannend, dynamisch, interessant en leuk. Met plezier en met de ogen en oren open sta ik graag in het werk.

Mijn contactgegevens zijn:                                                      

E-mail:          j.jennen@puntwelzijn.nl                                                     Telefoon:    06-14282331                                                                

Ik verheug me om aan de slag te gaan en zie jullie graag terug in Weert!

 Met vriendelijke groet,

 Jordy Jennen  

Jordy Jennen

Locatie "De Witte School"


Er is overleg tussen de locatie-commissie, de gemeente en de wijkraad. De Gemeente heeft te kennen gegeven er geen woningen te willen bouwen maar deze locatie in de structuurvisie 2025 op te nemen als groen hart van de wijk, waar ontmoeting centraal staat. Bij de volgende actualisatie van het bestemmingsplan wat is voorzien in 2018, zal de Gemeente hierover een beslissing nemen.
Eigenlijk is iedereen het er over eens dat er op het grasveld (driehoek Boshoverweg, Tobbersdijk en Gerrishof ) een ontmoetingsplek moet komen en 23 gezinnen hebben zich al spontaan aangemeld om mee te helpen met de eventuele realisatie. Zodra zaken meer gestalte krijgen zal in het Kwintet een bijeenkomst voor de bewoners georganiseerd worden. Op die avond zullen verdere details zoals de indeling van deze locatie gepresenteerd worden. Uw eventuele eigen zienswijze kunt u schriftelijk, eventueel later, indienen.  Andere mensen en  nieuwe bewoners die ook nog willen meehelpen kunnen zich nog aanmelden. 
Raadpleeg de site www.wijkraadboshoven.nl of spreek een van de locatie-commissieleden Huub Wiermans (521780), Niek Louwers (542227) of Piet Litjens (530108) aan voor meer informatie.

 


2017-06-02 Rommelroute Graswinkel

Bouwrijp maken Laarveld Fase 2

Geachte meneer, mevrouw,

In opdracht van de gemeente Weert start Kuppens Infra B.V. op 8 mei 2017 met het bouwrijp maken van Laarveld Fase 2. Als alle volgens planning loopt, zullen de werkzaamheden 1 oktober 2017 worden afgerond.Bouwrijpmaken Laarveld 2

Klik hier voor meer info.


Toon Toppers
Toons Toppers 2017

De Dagopvang voor Ouderen is overgenomen door het Kwintet in samenwerking met de wijkraad.

Iedere donderdagmiddag kunnen ouderen in het Kwintet gezellig samen kaarten en kienen. Kunt u zelf niet komen laat het dan even weten zodat er voor vervoer gezorgd kan worden. Neem contact op met de beheerster Josefien Beerens en zij regelt dit voor u.  (elke donderdag van 13:30 tot 16:30 uur

Telefoon: 0495-532878 of mobiel: 0636106693.

 

Buurtpreventie Boshoven

AGENDA WIJKRAAD

Elke week spreekuur

17:00 tot 19:00 uur

 

Vergaderschema wijkraad

Aanvangstijd 19:30 uur

 

30 augustus

11 oktober openbare vergadering

13 december

‘t Kwintet

HoeŽskamer                     Iedereen is welkom voor een praatje, kopje koffie, spel enz.

Geopend                            zondag:      11:00 tot 14:00 uur   Dinsdag:     13:00 tot 16:00 uur   woensdag:  13:00 tot 16:00 uur   vrijdag:       11:00 tot 14:00 uur

‘t Eetpunt                     Elke week op vrijdag, tussen    12 en 13 uur gezond Lunchen voor  € 2,50 p.p

Dagopvang Ouderen    Elke donderdag van                13:30 tot 16:30 uur

U kunt natuurlijk als gast komen, maar als u dat wenst ook zelf meehelpen,  kom dan al om 10 uur naar de  HoeŽskamer!

 

aan-afmelden 150
[Home] [Nieuws overzicht] [Agenda / verslagen] [Wie is Wie] [Adressen] [Contact] [Links]

Contactgegevens                                                         Openingstijden

Infocentrum het Bospunt                                                                                  Spreekuur van de wijkraad

Boshoverweg 57                                                                                                    Iedere donderdag van 17.00 tot 19.00 uur

6002 AM Weert                                                                                                     U bent dan van harte welkom om informatie te vragen

Tel: 0495-524333                                                                                                 of  klachten over groen en grijs aan ons door te geven

Deze site wordt bijgehouden door Wimago Photography