wijkraad boshoven

Home

De wijk Boshoven is met ruim 8.000 inwoners de grootste wijk van Weert. Tot de wijkraad behoren ook Hushoven en Laarveld. De wijkraad heeft sinds 20 jaar een informatiepunt gecreŽerd in het Kwintet, genaamd het Bospunt. Op dit moment is er een lid van de wijkraad die wekelijks spreekuur houdt voor bewoners uit de wijk. Dit spreekuur vindt plaats op donderdag van 17.00 tot 19.00 uur.

K.v.K.: S 41068307

Secretariaat

Boshoverweg 57

6002 AM WEERT

tel.nr. 0495-524333

e-mail: info@wijkraadboshoven.nl

Website: www.wijkraadboshoven.nl

STICHTING

WIJKRAAD BOSHOVEN

HUSHOVEN LAARVELD

 

Agenda voor de openbare vergadering van de wijkraad Boshoven Hushoven Laarveld welke gehouden wordt op: woensdag 18 oktober 2017

om 19.30 uur in het  Bospunt.

Opening.

  • Notulen van 14 juni.
  • Mededelingen.
  • In- en uitgaande post.
  • Vorderingen plantsoen vm. Witte school.
  • Laatste stand van zaken wateroverlast.
  • Pinautomaat.
  • Laatste stand van zaken betreffende het Kwintet.
  • Wat verder ter tafel komt.
  • Sluiting

Rabobank Actie 2017

Wie is er lid van de Rabobank en wil op de wijkraad Boshoven stemmen.

Dat kan vanaf vandaag tot dinsdag 17 oktober.

Dus stemmen op ons.


 

PERSBERICHT

 

25 oktober Thema-avond “Ik wist niet dat ik dat in mij had”

 

“Ik wist niet dat ik het in mij had” is niet alleen een bekende uitspraak van Olivier B. Bommel, maar is ook de titel van de lezing van levensbegeleider en filosoof Henri Rijksen. Ook dit jaar organiseert het Toon Hermans Huis Weert e.o. weer een aantal thema-avonden. Je bent van harte uitgenodigd voor de bijeenkomst op woensdag 25 oktober in de Concertzaal van Rick, Beekstraat 27 in Weert. Wel graag tijdig aanmelden via administratie@toonhermanshuisweert.nl of telefonisch 0495-541444.

“Ik wist niet dat ik dat in mij had”

De titel van de lezing op 25 oktober van Henri Rijksen is ontleend aan een uitspraak van Olivier B. Bommel “Ik wist niet dat ik het in mij had”.

Het leven gaat zo zijn gangetje. En dan ineens is er kanker.

Ieder van ons reageert daar op haar of zijn manier op: De een raakt verbitterd en wordt boos. Of een enorme angst overvalt je en je trekt je terug in jezelf. Je meent er nu echt alleen voor te staan. Een ander probeert alles naar zijn of haar hand te zetten of legt zich er juist bij neer en komt ook nu niet voor zichzelf op. Weer anderen leven zoveel mogelijk gewoon door want 'wat niet weet wat niet deert'. Of je zegt: “dit is mijn lot zoals alles in mijn leven mijn lot is geweest”.

Dit zijn vrijwel altijd onze eerste onbewuste reacties. Het zijn immers de grondpatronen van ons doen en laten; ons hele leven al. We hebben ze ontwikkeld in onze kind-jaren. Als zodanig zijn ze begrijpelijk, maar tegelijk lang niet altijd even krachtig om ons te helpen in zulke ingrijpende situaties als na het krijgen van de diagnose kanker.

Het thema van  deze lezing is: kunnen we als volwassenen een stap verder zetten dan onze onbewuste reacties? Kunnen we een beroep doen op onze volwassen krachtbronnen? Wat zijn dat dan? Hoe ontdek ik ze? Hoe kunnen die mij helpen?

Uitgangspunt van de lezing is dat we wel degelijk over deze krachtbronnen beschikken. Er zit in ieder van ons zoveel kracht! Alleen is het zo dat we er normaliter te weinig aandacht aan besteden en gebruik van maken.

Als we ons op onze krachtbronnen gaan richten, komen spontaan de woorden van Olivier B. Bommel in ons naar boven: "Ik wist niet dat ik dat in mij had."

Henri Rijksen

De thema-avond wordt verzorgd door Henri Rijksen. Hij heeft in Nijmegen filosofie, ethiek, theologie en onderwijskunde gestudeerd en was 23 jaar directeur van Fontys Hogeschool Theologie en Levensbeschouwing. Hij heeft een groot aantal boeken geschreven op het terrein van ethiek, filosofie en levensbeschouwing. In de sectoren van zorg, onderwijs en, maatschappelijke dienstverlening heeft hij gedurende meer dan dertig jaar tal van studiedagen, seminars, lezingen en workshops verzorgd. Daarnaast werkt Henri Rijksen sinds vele jaren als levensbegeleider-levenscoach voor individuele personen en groepen.

Aanmelden

De thema-avond wordt gehouden in de Concertzaal van Rick, Beekstraat 27 in Weert en begint om 19.30 uur. Inloop vanaf 19.00 uur.

Allťťn toegang na aanmelding via: administratie@toonhermanshuisweert.nl of 0495-541444.

INFOWHT

Persbericht

Onze contactpersoon: Simone de Back

Gegevens contactpersoon:  s.de.back@puntwelzijn.nl

Referentie: PWPB-2017-55

Weert, 3 juli 2017

Cursus Brandveilig leven

De Brandweer van Weert biedt, in samenwerking met het Vrijwilligerscollege van Punt Welzijn, weer de gratis cursus brandveilig leven aan vrijwilligers en mantelzorgers in Weert aan. De cursus bestaat uit twee bijeenkomsten van 2 uur (11 oktober en 25 oktober, van 19.30 tot 21.30 uur).

Brand is iets waaraan we liever niet denken. Want zelfs een kleine brand kan al veel schade en leed aanrichten. Jaarlijks zijn er in Nederland 4500 woningbranden. Gelukkig kun je met een paar simpele maatregelen brand voorkomen. In de cursus ‘Brandveilig Leven’ wordt ingegaan op de bewustwording van brandrisico’s in en rondom huis. U krijgt tips hoe u deze brandrisico’s kunt beperken en handvaten wat te doen als het plotseling toch eens fout gaat. De tips en handvaten zijn interessant voor uzelf, maar na deze cursus kunt u andere mensen ook voorlichten over de brandveiligheid in hun huis. U krijgt hiertoe een huiswerkopdracht die in de tweede bijeenkomst besproken wordt. Tevens wordt u ambassadeur brandveilig leven als u de cursus in zijn geheel doorlopen heeft.

De workshop vindt plaats op 11 oktober (eerste bijeenkomst) en 25 oktober (terugkombijeenkomst) van 19.30 tot 21.30 uur in het Leslokaal van de Brandweer, adres De Savornin Lohmanstraat 8 in Weert. Aanmelden voor deze workshop is vereist en kan tot eind september via dit aanmeldformulier. Ook kunt u een email sturen naar goedbezigweert@gmail.com ovv de naam van de workshop, uw naam, eventuele vereniging, adres en telefoonnummer. Op www.goedbezigweert.nu vindt u onder de agendapunten ook alle informatie.

 

EINDE PERSBERICHT

 


Weerter Week van de Mantelzorg (1 - 10 november)

Mantelzorg is van ons allemaal. Je bent het, je wordt het of je hebt er (straks) een nodig.
Zorgen voor een ander is meestal vanzelfsprekend, maar kan ook wel eens moeilijk zijn.  Aandacht en waardering voor deze bijzondere inzet is belangrijk. Daarom organiseert het Steunpunt Mantelzorg van Punt Welzijn de Week van de Mantelzorg, van 1 tot en met 10 november.

Wilt u meer informatie klik hier


Batavia Madrigal Singers in Weert

Op 7 november krijgt Weert de unieke gelegenheid kennis te maken met de Batavia Madrigal Singers. Het betreft hier een toonaangevend vocaal ensemble uit IndonesiŽ dat vele uitzonderlijke prestaties in de internationale muziekwereld op haar naam heeft staan. Het ensemble won bijvoorbeeld de Europese Grand Prix voor koorzang. Het repertoire is zeer divers: moderne popmuziek, composities van nu en uit de klassieke oudheid en barok. Hun optredens zijn niet alleen een lust voor het oor, maar ook oogstrelend door de mooie choreografie in schitterende kledij.
Maar zelden zijn de Batavia Madrigal Singers in Europa te horen en te zien, laat staan in Nederland. Dit najaar is het ensemble echter op tournee door Europa en het is Weerter Gemengd Koor Vivace gelukt ze naar Weert te halen voor een gezamenlijk concert. Daarmee laten zij zien dat ook prestigieuze buitenlandse gezelschappen een plek hebben in het culturele leven van Weert. U kunt erbij zijn, maar het aantal plaatsen is beperkt.
Het concert vindt plaats op dinsdag 7 november om 20.00 uur, waarschijnlijk in het RICK.
Bij grote belangstelling wordt het verplaatst naar een andere locatie in Weert.
Kaarten ŗ €7,50 aan de kassa, maar het verdient aanbeveling vooraf te reserveren via 
secretaris@vivaceweert.nl  of telefonisch via 0495 530176, of uiteraard via de koorleden.
Hier kunt u dan tevens uw gegevens achterlaten zodat we u op de hoogte kunnen houden van een eventuele verandering van locatie.
Verdere informatie vindt u op de site
www.vivaceweert.nl en op Facebook.

 

BataviaMadrigalSingers

De Dagopvang voor Ouderen is overgenomen door het Kwintet in samenwerking met de wijkraad.

Iedere donderdagmiddag kunnen ouderen in het Kwintet gezellig samen kaarten en kienen. Kunt u zelf niet komen laat het dan even weten zodat er voor vervoer gezorgd kan worden. Neem contact op met de beheerster Josefien Beerens en zij regelt dit voor u.  (elke donderdag van 13:30 tot 16:30 uur

Telefoon: 0495-532878 of mobiel: 0636106693.

 

Buurtpreventie Boshoven

AGENDA WIJKRAAD

Elke week spreekuur

17:00 tot 19:00 uur

 

Vergaderschema wijkraad

Aanvangstijd 19:30 uur

 

18 oktober openbare vergadering

13 december

‘t Kwintet

HoeŽskamer                     Iedereen is welkom voor een praatje, kopje koffie, spel enz.

Geopend                            zondag:      11:00 tot 14:00 uur   Dinsdag:     13:00 tot 16:00 uur   woensdag:  13:00 tot 16:00 uur   vrijdag:       11:00 tot 14:00 uur

‘t Eetpunt                     Elke week op vrijdag, tussen    12 en 13 uur gezond Lunchen voor  € 2,50 p.p

Dagopvang Ouderen    Elke donderdag van                13:30 tot 16:30 uur

U kunt natuurlijk als gast komen, maar als u dat wenst ook zelf meehelpen,  kom dan al om 10 uur naar de  HoeŽskamer!

 

aan-afmelden 150
[Home] [Nieuws overzicht] [Agenda / verslagen] [Wie is Wie] [Adressen] [Contact] [Links]

Contactgegevens                                                         Openingstijden

Infocentrum het Bospunt                                                                                  Spreekuur van de wijkraad

Boshoverweg 57                                                                                                    Iedere donderdag van 17.00 tot 19.00 uur

6002 AM Weert                                                                                                     U bent dan van harte welkom om informatie te vragen

Tel: 0495-524333                                                                                                 of  klachten over groen en grijs aan ons door te geven

Deze site wordt bijgehouden door Wimago Photography