wijkraad boshoven

Home

De wijk Boshoven is met ruim 8.000 inwoners de grootste wijk van Weert. Tot de wijkraad behoren ook Hushoven en Laarveld. De wijkraad heeft sinds 20 jaar een informatiepunt gecreŽerd in het Kwintet, genaamd het Bospunt. Op dit moment is er een lid van de wijkraad die wekelijks spreekuur houdt voor bewoners uit de wijk. Dit spreekuur vindt plaats op donderdag van 17.00 tot 19.00 uur.

Logo gemeente Weert

18 augustus 2017

Witte paardenkastanjes lijden onder droogte en insecten

De 720 witte paardenkastanjes in Weert hebben – hartje zomer – al een herfstkleur. De bruinverkleuring is een landelijk beeld. De gezondheid van de bomen is niet aangetast. De gemeente kan oorzaken deels aanpakken en doet dat ook.

Ongewijzigde aanpak

Jaarlijks behandelt de gemeente een beperkt aantal van de in totaal 720 witte paardenkastanjes De aanpak dit jaar is niet anders dan die in vorige jaren. Een financiŽle bezuiniging speelt hierin geen rol. De gemeente heeft uitsluitend het onderhoud van plantsoenen aangepast door minder te maaien en te schoffelen. Dit heeft geleid tot besparingen.

Oorzaken bladverkleuring

Een deel van de paardenkastanjes heeft last van de bladvlekkenziekte en van mineermotten die ‘gangetjes’ in de bladeren eet. Daarbij komt dat de bomen flink last gehad hebben van warmtestress in het voorjaar. De temperaturen waren toen hoog, het was droog. Alle drie de oorzaken leiden tot een vervroegde verkleuring van het blad. De bladval vindt dan eerder plaats dan in de gebruikelijk herfstperiode.

Ecologische bestrijding

De droogte kan de gemeente niet bestrijden, de mineermot wel. Dat gebeurt ook, maar zeer terughoudend. De gemeente hanteert bij deze ongediertebestrijding een ecologisch verantwoord beleid. Deze aanpak houdt rekening met de functie van alle organismen in het ecosysteem. Want ook al is het bestrijdingsmiddel biologisch, het doodt niet alleen de mineermot, maar ook andere insecten en organismen die een belangrijke rol in de natuur vervullen. Dit betekent dat het merendeel van de witte paardenkastanjes niet behandeld wordt waardoor in de zomer bladverkleuring en bladval is te zien.

2017.112 - Paardenkastanjes en kastanjemineermot

Wij vakantie pict

Dringende zaken kunt u doorgeven aan het klantenkontactcentrum  van de gemeente telefoonnr.575000 of via de site www.weert.nl. Klik op het icoontje melding/klacht en dan melding openbare ruimte. U kunt dan het formulier invullen.

Ons mailadres: info@wijkraadboshoven.nl

blijft bereikbaar.                                                                                                   


Fietsen Lidl

Persbericht

Onze contactpersoon: Simone de Back

Gegevens contactpersoon:  s.de.back@puntwelzijn.nl

Referentie: PWPB-2017-55

Weert, 3 juli 2017

Cursus Brandveilig leven

De Brandweer van Weert biedt, in samenwerking met het Vrijwilligerscollege van Punt Welzijn, weer de gratis cursus brandveilig leven aan vrijwilligers en mantelzorgers in Weert aan. De cursus bestaat uit twee bijeenkomsten van 2 uur (11 oktober en 25 oktober, van 19.30 tot 21.30 uur).

Brand is iets waaraan we liever niet denken. Want zelfs een kleine brand kan al veel schade en leed aanrichten. Jaarlijks zijn er in Nederland 4500 woningbranden. Gelukkig kun je met een paar simpele maatregelen brand voorkomen. In de cursus ‘Brandveilig Leven’ wordt ingegaan op de bewustwording van brandrisico’s in en rondom huis. U krijgt tips hoe u deze brandrisico’s kunt beperken en handvaten wat te doen als het plotseling toch eens fout gaat. De tips en handvaten zijn interessant voor uzelf, maar na deze cursus kunt u andere mensen ook voorlichten over de brandveiligheid in hun huis. U krijgt hiertoe een huiswerkopdracht die in de tweede bijeenkomst besproken wordt. Tevens wordt u ambassadeur brandveilig leven als u de cursus in zijn geheel doorlopen heeft.

De workshop vindt plaats op 11 oktober (eerste bijeenkomst) en 25 oktober (terugkombijeenkomst) van 19.30 tot 21.30 uur in het Leslokaal van de Brandweer, adres De Savornin Lohmanstraat 8 in Weert. Aanmelden voor deze workshop is vereist en kan tot eind september via dit aanmeldformulier. Ook kunt u een email sturen naar goedbezigweert@gmail.com ovv de naam van de workshop, uw naam, eventuele vereniging, adres en telefoonnummer. Op www.goedbezigweert.nu vindt u onder de agendapunten ook alle informatie.

 

EINDE PERSBERICHT

 


Toon Toppers
Toons Toppers 2017

De Dagopvang voor Ouderen is overgenomen door het Kwintet in samenwerking met de wijkraad.

Iedere donderdagmiddag kunnen ouderen in het Kwintet gezellig samen kaarten en kienen. Kunt u zelf niet komen laat het dan even weten zodat er voor vervoer gezorgd kan worden. Neem contact op met de beheerster Josefien Beerens en zij regelt dit voor u.  (elke donderdag van 13:30 tot 16:30 uur

Telefoon: 0495-532878 of mobiel: 0636106693.

 

Buurtpreventie Boshoven

AGENDA WIJKRAAD

Elke week spreekuur

17:00 tot 19:00 uur

 

Vergaderschema wijkraad

Aanvangstijd 19:30 uur

 

23 augustus

18 oktober openbare vergadering

13 december

‘t Kwintet

HoeŽskamer                     Iedereen is welkom voor een praatje, kopje koffie, spel enz.

Geopend                            zondag:      11:00 tot 14:00 uur   Dinsdag:     13:00 tot 16:00 uur   woensdag:  13:00 tot 16:00 uur   vrijdag:       11:00 tot 14:00 uur

‘t Eetpunt                     Elke week op vrijdag, tussen    12 en 13 uur gezond Lunchen voor  € 2,50 p.p

Dagopvang Ouderen    Elke donderdag van                13:30 tot 16:30 uur

U kunt natuurlijk als gast komen, maar als u dat wenst ook zelf meehelpen,  kom dan al om 10 uur naar de  HoeŽskamer!

 

aan-afmelden 150
[Home] [Nieuws overzicht] [Agenda / verslagen] [Wie is Wie] [Adressen] [Contact] [Links]

Contactgegevens                                                         Openingstijden

Infocentrum het Bospunt                                                                                  Spreekuur van de wijkraad

Boshoverweg 57                                                                                                    Iedere donderdag van 17.00 tot 19.00 uur

6002 AM Weert                                                                                                     U bent dan van harte welkom om informatie te vragen

Tel: 0495-524333                                                                                                 of  klachten over groen en grijs aan ons door te geven

Deze site wordt bijgehouden door Wimago Photography